Tag Archives: Budapesti pszichológus

Spektrum zavar

Spektrum zavar A spektrum zavar kifejezés azt jelenti, hogy az autisták tünetei rendkívül változatos módon jelentkezhetnek. Ahány páciens, annyiféle megnyilvánulási forma. Bizonyos általánosságok azonban megfigyelhetők. A tünetek három fő területen jelentkezhetnek változatos formában és különböző mértékben,  a szociális készségek a

Paranoid személyiségzavar

Paranoid személyiségzavar A paranoid személyiségzavar (Paranoid personality disorder) olyan betegség, amely a nemzetközi betegségosztályozások szerint leginkább túlhajtott gyanakvásossággal és azzal a folyamatos tendenciával jellemezhető, hogy az egyén a környezetében lévő személyek cselekedeteit és szándékait, folyamatosan rosszindulatúnak, fenyegetőnek és ármányosnak véli/értékeli. A különféle személyiségzavarok között a

Asperger-szindróma

Asperger-szindróma Az Asperger-szindrómát, amelynek diagnosztikai elemei közé tartozik a szociális válaszkészség hiánya, a mások iránti teljes érdektelenség, a zárkózottság, még napjainkban sem tudják helyesen értelmezni, diagnosztizálni a szakemberek. Az Asperger-szindróma (Asperger syndrome, gyakori rövidítése AS) neurobiológiai pervazív fejlődési zavar; az autizmus spektrumzavarok közé tartozó pszichiátriai kórkép.

Kanner-szindróma

Kanner-szindróma A Kanner-szindróma, olyan kisgyermekkori autizmus, amely már 3 éves kor előtt megfigyelhető, és súlyosan érintheti a gyermek beszédképességét. A Kanner-szindróma az autizmus klasszikus erős formája. Maga az autizmus “az agyi működést átható, egész életen át tartó és fogyatékossághoz vezető szociális, kommunikációs és

Autizmus

Autizmus Az autizmus szociális, kommunikációs kognitív készségek minőségi fejlődési zavara, amely az egész életen át tartó fogyatékos állapotot eredményezhet. Ez lehet igen súlyos, járulékos fogyatékosságokkal halmozott sérülés, illetve többé-kevésbé kompenzált (ritkán jól kompenzált) állapot. A súlyosan érintettek egész életen át

Szociális fóbia

Szociális fóbia A szociális fóbia (más néven társas fóbia; szociális szorongásos zavar) egy olyan pszichiátriai betegség, mely során a páciens tartós és irracionális félelmet, szorongást érez társas helyzetekben vagy nyilvános szereplés alatt. Leírás A szociális fóbiában szenvedő egyén emberek között nagyon bizonytalannak érzi

Többszörös személyiség

Többszörös személyiség Többszörös személyiség avagy disszociatív személyiségzavar a disszociatív kórképek csoportjába tartozó pszichiátriai zavar, melynek meghatározó jellemzője, hogy az egyénnek két vagy (az esetek felében) több elkülönült személyisége van saját névvel, emlékezettel, melyek között kisebb-nagyobb mértékű átjárás lehetséges. A multiplex

Generalizált szorongás

Generalizált szorongás A generalizált szorongás (generalizált szorongásos zavar) gyakran jelenik meg az alapellátásban. Jellegzetes tünete a nagyfokú, tartós – gyakran különösebb okot nélkülöző – szorongás és aggodalom bizonyos események vagy cselekedetek miatt. A beteg nehezen képes úrrá lenni szorongása felett, ami gyakran

Elkerülő személyiségzavar

Elkerülő személyiségzavar Elkerülő személyiségzavarral küzdő egyént rendkívül erős szorongások gyötrik, túlérzékeny, szinte mindentől, mindenkitől tart, apróságok miatt fél (például attól, hogy megszólják a ruhája miatt, hogy étkezésnél leeszi magát, hogy véleménye miatt bírálni fogják). Könnyen zavarba jön, nevetségesnek, megalázottnak érzi

Tériszony

Tériszony A tériszony (más néven magaslati félelelem, illetve „tériszony”, bár ez utóbbi a nyílt terektől való félelmet is jelentheti) a görög akraszóból származik, és sziklát vagy csúcsot jelent. A tériszony akkor lép fel, ha az ezzel küszködő ember hegyekbe, toronyba, sokadik emeletre, hidakra, vagy egyszerűen az erkélyre megy,

Akrofóbia

Akrofóbia Az akrofóbia (más néven magaslati félelelem, illetve „tériszony”, bár ez utóbbi a nyílt terektől való félelmet is jelentheti) a görög akraszóból származik, és sziklát vagy csúcsot jelent. Az akrofóbia akkor lép fel, ha az ezzel küszködő ember hegyekbe, toronyba, sokadik emeletre, hidakra, vagy egyszerűen az erkélyre

Klausztrofóbia

Klausztrofóbia A klausztrofóbia (a latin claustrum „zárt hely” és a görög phobos „félelem” szavakból) egyenlő a zárt terektől, a bezártságtól és korlátozottságtól való súlyos (az egyént normális életvitelében nagymértékben akadályozó) félelemmel (ellentéte: klausztrofília). Tipikusan szorongásos zavarként tartják számon, mely gyakorta vezet pánikrohamokhoz. Egy tanulmány kimutatta, hogy a Föld népességének

Disztímia

Disztímia A disztímia időben elhúzódó hangulatzavart, krónikus lehangoltságot jelent, a depresszió spektrumán ez számít a legenyhébb depressziónak. Külön kórképként tartják számon, a mentális betegségek legfrissebb diagnosztikus kézikönyve (DSM-5) a krónikusan elhúzódó depressziós állapotot nevezi diszítmiának. A disztímia előfordulása A szakirodalmi adatok

Agorafóbia

Agorafóbia Az agorafóbia a görög agora (piactér) jelentésű szóból ered, a fóbia pedig valamitől való félelmet, rettegést jelent. Magyar fordításban az agorafóbia a nyílt tértől való félelmet jelenti (más szóval „tériszony”, bár ez a magaslati félelmet is jelentheti). Meghatározás Az agorafóbia a pánikbetegség egyik fajtája, melyről akkor beszélhetünk, ha azok rendszeressé válnak,

Skizoid személyiségzavar

Skizoid személyiségzavar Skizoid személyiségzavar betegségben szenvedők nem érdeklődnek a társadalmi kapcsolatok iránt, így magányosak, de nem is hiányzik nekik az emberekkel való kontaktus, kommunikáció. Érzelmeiket nem fejezik ki (hiszen ebben az értelemben hidegek), a szociális készségeik általában rosszak. A kritikára és a dicséretre nézve közönyösek, a társadalmi normák sem érdeklik őket. Nem vágynak szexuális

Dependens személyiségzavar

Dependens személyiségzavar A dependens személyiségzavar (dependent personality disorder, DSD) a szorongásos személyiségzavarok csoportjába sorolható személyiségzavar. A DSM-IV meghatározása szerint a DSD legfőbb jellemzője a pervazív és túlzott gondoskodásra való igény, ami behódoló és függő viselkedéshez, valamint az elválástól való félelemhez vezet. A dependens személyiségzavar jellemzően kora felnőttkorban jelentkezik, megjelenésének

Hisztrionikus személyiségzavar

Hisztrionikus személyiségzavar A személyiségzavarok között az ún. dramatikus csoportba tartozó hisztriónikus személyiségzavart leginkább a szélsőséges érzelmi megnyilvánulások, a kifejezett feltűnési vágy, a teátrális viselkedés, az állandó élmény- és újdonságkeresés jellemzi. A hisztrionikus személyiségzavar valójában egy összetett problémacsomag, aminek a feltűnősködés

Antiszociális személyiségzavar

Antiszociális személyiségzavar Az antiszociális személyiségzavar jellegzetessége, ha valaki folyamatosan nem tartja tiszteletben mások jogait és a mások által követett szabályokat, valamint ennek megfelelően is viselkedik. Az antiszociális személyiség a „nem szeret, nem szorong, nem tanul” negatív triásszal írható le a legrövidebben. Az

Hiperaktivitás

Hiperaktivitás A hiperaktivitást a köznyelv gyakran a rossz gyermek szinonimájának tartja, pedig korántsem erről van szó. Egyáltalán nem minden rosszalkodó gyermek hiperaktív. A kórkép teljes neve – figyelemhiányos hiperaktivitás zavar – már többet elárul a probléma valós jellegéről. A hiperaktivitás

Mágikus gondolkodás

Mágikus gondolkodás A mágikus gondolkodást az jellemzi, hogy a gyermek a természeti jelenségeket (Napot, Holdat, folyókat, hegyeket) megszemélyesíti, élőlénynek tekinti. Fejlettebb fokot jelent, amikor az emberi munka mellett a természeti erők is szerepelnek a jelenségek előidézésben, de ezek működését is

Gyászfeldolgozás

Gyászfeldolgozás A tragédiák senkit sem kerülnek el, szerves részét képezik az életnek. Ami egyszer él, az meg is fog halni. Mégis szeretünk abban a hitben élni, hogy tragédiák csak másokkal történhetnek, vagy a végletekig odázni ezt a helyzetet. Hozzátartozóink halála,

Helikopterszülők

Helikopterszülők A helikopterszülők folyamatosan a gyermekük fölött “lebegnek” és feszült aggodalommal követik minden mozdulatukat, leginkább attól  vezérelve, hogy megóvják őket a rájuk leselkedő veszélyektől és a természetes következményekkel járó életleckéktől. A gyermek fejlődésének bizonyos szakaszaiban valóban óriási szükség van a

Pán Péter effektus

Mit jelent a Pán Péter effektus? A Pán Péter effektus elnevezés az olyan fiatalokat takarja, akik képtelenek felnőni. Nem kifejezetten általános értelmében, hanem valóban, lelkileg leragadnak tinédzserkoruk végén. Az ilyen szindrómában szenvedőknek sokkal kényelmesebb a fiatalkori szabadságban stagnálni, mint felnőttként viselkedni, felelősséget és kockázatot vállalni. Egy ilyen ember

Kapunyitási pánik

Kapunyitási pánik A kapunyitási pánik nem betegség, nem patologikus probléma, hanem egy korszak. Az elnevezés olyanfajta szorongásra, döntésképtelenségre utal, amelyet leginkább a húszas, kora harmincas éveikben járó fiatalok tapasztalnak meg a felnőttkorba lépés átmeneti időszakában. Ezt az időszakot, a fiatal

pszichológus Budapest

pszichológus Budapest Pszichológus budapest, pszichológus Budapest, Budapesti pszichológus, budapesti pszichológus, pszichológus budapesten, pszichológus Budapesten, Pszichológusok Budapesten, Pszichológusok budapesten, szexológus, pszichológus budapest, pszichológus Budapest, Budapesti pszichológus, budapesti pszichológus, pszichológus budapesten, pszichológus Budapesten, Pszichológusok Budapesten, Pszichológusok budapesten, szexológus, pszichológus budapest, pszichológus Budapest, Budapesti pszichológus,

Stressz

Stressz A stressz eredetileg a szervezetnek az ingerekre adott nem specifikus válaszát jelölő orvosi szakkifejezés volt. Mai értelmében azonban jelentése nagyjából „folyamatos feszültség” vagy „tartós idegesség”, mely rendszerint egy vagy több állandó negatív ingerre adott tartós válaszreakció a szervezet részéről. A tartósan fennálló stressz akár komoly